ŻWIROWNIA BIAŁA WODA

Żwirownia Biała Woda

DAR-ŻWIR Dariusz Krejpcio
16-400 Suwałki, Białawoda 55

Tel. 87 562 7739
kom. 510 257 915

dariuszkrejpciobialawodav@op.pl

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPOWP 2014-2020

DAR-ŻWIR Dariusz Krejpcio z siedzibą w Białej Wodzie informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0402/19-00 na realizację projektu pn.: Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa DAR-ŻWIR Dariusz Krejpcio poprzez zakup wysoce wydajnej i przyjaznej środowisku naturalnemu maszyny przeróbczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest zwiększenie mocy wytwórczych żwirowni „Biała Woda VIII” w zakresie produkcji i sprzedaży kruszyw sortowanych płukanych i kruszyw łamanych dzięki maksymalnie efektywnemu wykorzystaniu istniejących trudno dostępnych zasobów złoża poprzez zastosowanie w projekcie nowoczesnej pogłębiarki ssącej wraz z rurociągiem tłoczonym z pływakami wypornościowymi. Kruszywa sortowane płukane i kruszywa łamane będą wytwarzane przy wykorzystaniu niezwykle wydajnej technologii z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów.

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji procesowej.

Beneficjent: DAR-ŻWIR Dariusz Krejpcio

Województwo: podlaskie

Miejscowość: Biała Woda

Wartość projektu: 979.818,00 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 399.893,20 PLN