ŻWIROWNIA BIAŁA WODA

Żwirownia Biała Woda

 

DAR-ŻWIR Dariusz Krejpcio
16-400 Suwałki, Białawoda 55

Tel. 87 562 7739
kom. 510 257 915

dariuszkrejpciobialawodav@op.pl

KRUSZYWA

 • Ziemia humusowa
 • Piasek płukany
 • Żwir płukany
 • Otoczaki
 • Pospółka

OFERUJEMY:
Żwir budowlany płukany

 • 2 – 8 mm
 •  2 – 16 mm
 •  8 – 16 mm

Piasek siany płukany
Pospółka

 • nienormatywna
 • 0 -16 mm

Kamień płukany

Żwir płukany 2-16 mm

Kruszywo budowlane otrzymywane podczas procesu siania i płukania.
ZASTOSOWANIE: kruszywa budowlane z przeznaczeniem do produkcji betonu

Żwir płukany 8-16 mm

Kruszywo budowlane otrzymywane podczas procesu siania i płukania.
ZASTOSOWANIE: kruszywa budowlane z przeznaczeniem do produkcji betonu
Nadaje się również do: odwodnień, drenaży, wysypywania posesji, parkingów

Żwir płukany 2-8 mm

Kruszywo budowlane otrzymywane podczas procesu siania i płukania.
ZASTOSOWANIE: kruszywa budowlane z przeznaczeniem do produkcji betonu

Piasek siany – płukany: 0-2 mm

 • Produkcja betonów
 • Produkcja prefabrykatów do murowania
 • Produkcja kostki brukowej
 • Układanie kostki brukowe
 • Piaskowanie
 • Budownictwo ogólne, drogowe, hydrotechniczne
 • Wylewki posadzkowe mixokretem

Pospółka nienormatywna

– jest to tzw. piasek kopalniany – wielofrakcyjny, kruszywo uzyskiwane w wyniku „zdejmowania” materiału wprost ze ściany, nie jest poddawana obróbce;
zastosowanie: głównie jako materiał do wykonywania nasypów, zasypywania wyko-pów, dzięki swoim parametrom posiada również właściwości zagęszczające;

Pospółka 0 – 16 mm

 • Budownictwo ogóle, drogowe
 • Stosowana do podsypek,
 • Zasypanie wykopów,
 • Zasypywanie fundamentów,
 • Podniesienie terenu

Otoczaki

 • Odwodnienia
 • Drenaż
 • Oczyszczalnie ekologiczne
 • Wysypywanie ścieżek ogrodowych
 • Wysypywanie posesji
 • Brukowanie
Nadaje sie również do:
 
 • tworzenia elementów ogrodzeń, opasek i cokołów
 • ozdoby w ogrodach ( zdobienie ścieżek, alejek, klombów, obrzeży stawów)

Ziemia humusowa

materiał uzyskiwany w wyniku skrywki wierzchniej warstwy ziemi, nie jest poddawany obróbce.
ZASTOSOWANIE:
 • doskonale nadaje się jako ziemia do przydomowych trawników i ogrodów, stanowi także uzupełnienie ubytków w terenie, który wymaga wyrównania.

Złoża piasku na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna jest krainą bogatą w złoża piasku i żwiru. Zawdzięczamy to cofającemu się lądolodowi z czwartorzędowego zlodowacenia. Pozostawił po sobie niezwykle urokliwe krajobrazy – pełne wzgórz, jeziorek i strumyczków, a także bogactwo skruszonych skał, iłów i wszelkiego rodzaju żwiru.

DAR-ŻWIR Dariusz Krejpcio
16-400 Suwałki, Białawoda 55

Tel. 87 562 77 39
kom. 510 257 915

dariuszkrejpciobialawodav@op.pl